Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

PRIVACYBELEID

VEILIGHEID, BEVEILIGING & PRIVACY

Wij doen er alles aan om je privacy te beschermen en te respecteren.

Dit beleid legt de basis vast waarop alle persoonlijke gegevens die wij van je verzamelen of die je aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot je persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen.

Voor de toepassing van de Wet Bescherming Persoonsgegevens 1998 (de “Wet”) is Abloom Skincare BV de verwerkingsverantwoordelijke.

INFORMATIE DIE WIJ VAN JE KUNNEN VERZAMELEN

Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens over je verzamelen en verwerken.

(a) informatie die je verstrekt door formulieren in te vullen op onze site www.abloomskincare.com (“onze site”). Dit omvat informatie die wordt verstrekt bij het plaatsen van bestellingen of bij het contacteren van de klantenservice. We kunnen je ook om informatie vragen wanneer je een probleem met onze site meldt;

(b) als je contact met ons opneemt, kunnen wij die correspondentie bijhouden;

(c) we kunnen je ook vragen om enquêtes in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, hoewel je daar niet op hoeft te reageren;

(d) details van transacties die je via onze site uitvoert en van de uitvoering van je bestellingen; En

(e) details van je bezoeken aan onze site en de bronnen waartoe je toegang krijgt.

IP-ADRESSEN EN COOKIES

2.1 We kunnen informatie over je computer verzamelen, inclusief, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheer en om geaggregeerde informatie aan onze adverteerders te rapporteren. Dit zijn statistische gegevens over de browse-acties en -patronen van onze gebruikers, en deze identificeren geen individuele personen.

2.2 Om dezelfde reden kunnen wij informatie verkrijgen over je algemene internetgebruik door gebruik te maken van een cookiebestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Cookies bevatten informatie die naar de harde schijf van je computer wordt overgebracht. Ze helpen ons om onze site te verbeteren en een betere en persoonlijkere service te bieden. Ze stellen ons in staat om: (a) ons gebruikspatroon in te schatten; (b) informatie over je voorkeuren op te slaan, en ons zo in staat te stellen onze site aan te passen aan jouw individuele interesses; en (c) je te herkennen wanneer je terugkeert naar onze site. Je kunt cookies weigeren door de instelling in je browser te activeren waarmee je het plaatsen van cookies kunt weigeren. [Als je deze instelling selecteert, heb je mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van onze site. Tenzij je je browserinstelling zo hebt aangepast dat deze cookies weigert, zal ons systeem cookies plaatsen wanneer je je aanmeldt op onze site.]

2.3 [Houd er rekening mee dat onze adverteerders ook cookies kunnen gebruiken, waarover wij geen controle hebben.]*zie hieronder voor meer informatie

WAAR WE JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPSLAAN

3.1 [De gegevens die wij van je verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER werkt en voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dergelijke medewerkers kunnen zich onder andere bezighouden met de uitvoering van jouw bestelling, de verwerking van je betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten. Door jouw persoonlijke gegevens in te dienen, ga je akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.] 3.2 [Alle informatie die je ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betalingstransacties worden gecodeerd [met behulp van SSL-technologie].] 3.3 Als wij je een wachtwoord hebben gegeven (of als je daarvoor hebt gekozen) waarmee je toegang krijgt tot bepaalde delen van onze site, bent je verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen je om met niemand een wachtwoord te delen.

3.4 Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van je gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke overdracht is op eigen risico. Zodra we jouw gegevens hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om te proberen ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

We gebruiken de informatie die over jou wordt bewaard op de volgende manieren: (a) om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor jou en voor je computer wordt gepresenteerd; (b) om je te voorzien van informatie, producten of diensten waar je om vraagt van ons of waarvan wij denken dat deze voor jou interessant kunnen zijn, indien je ermee heeft ingestemd dat er voor dergelijke doeleinden contact met jou wordt opgenomen; en (c) om jou in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze service, wanneer je daarvoor kiest; en (d) om je op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze dienstverlening.

OPENBAARMAKING VAN JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS

5.1 Wij delen jouw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve zoals uiteengezet in deze clausule

5.2 Als je een bestaande klant bent, nemen wij uitsluitend via elektronische weg (e-mail of sms) contact met je op met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met die welke het voorwerp uitmaakten van een eerdere verkoop aan u. Als je deze promotionele informatie niet per e-mail wilt ontvangen, kunt je je afmelden door hier te klikken.

5.3 Als je promotionele informatie van [geselecteerde derde partijen / leden van onze Groep per e-mail wilt ontvangen, kun je je abonneren door hier te klikken. Als je een nieuwe klant bent [en waar wij geselecteerde derde partijen en/of leden van onze Groep toestaan ​​jouw persoonlijke gegevens te gebruiken], zullen wij (of zij) alleen via elektronische middelen contact met je opnemen als je hiermee hebt ingestemd.

5.4 We maken geen informatie over identificeerbare personen bekend aan onze adverteerders, maar we kunnen hen voorzien van geaggregeerde informatie over onze gebruikers (we kunnen hen bijvoorbeeld laten weten dat 500 mannen onder de 30 jaar op een bepaalde dag op hun advertentie hebben geklikt). We kunnen dergelijke verzamelde informatie ook gebruiken om adverteerders te helpen het soort publiek te bereiken dat zij willen bereiken (bijvoorbeeld vrouwen in SW1). We kunnen gebruik maken van de persoonlijke gegevens die we van jou hebben verzameld om ons in staat te stellen aan de wensen van onze adverteerders te voldoen door hun advertentie aan die doelgroep te tonen.] 5.5 Als ABLOOM of vrijwel al haar activa worden overgenomen door een derde partij, dan persoonlijke gegevens die zij over haar klanten bewaart, zullen een van de overgedragen activa zijn. In het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we jouw persoonlijke gegevens bekend kunnen maken aan de potentiële verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of dergelijke activa.

5.6 Als wij verplicht zijn jouw persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om Sectie C (Voorwaarden voor websitegebruik) of Sectie B (Algemene voorwaarden voor levering) en andere af te dwingen of toe te passen overeenkomsten; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Abloom, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op fraudebescherming en vermindering van het kredietrisico.

TOEGANG TOT INFORMATIE

De wet geeft je het recht op toegang tot de informatie die over jou wordt bewaard. Je recht op toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de wet. Voor elk toegangsverzoek kan een vergoeding van € 10 in rekening worden gebracht om onze kosten te dekken voor het verstrekken van details over de informatie die wij over jou bewaren.

* Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat naar jouw computer wordt gedownload wanneer je een website bezoekt. Cookies worden door veel websites gebruikt en kunnen een aantal dingen doen, bijvoorbeeld het onthouden van je voorkeuren, het vastleggen van wat je in je winkelmandje hebt gestopt en het tellen van het aantal mensen dat naar een website kijkt. De regels over cookies vallen onder de Privacy- en Elektronische Communicatievoorschriften. De verordeningen hebben ook betrekking op soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie, bijvoorbeeld Flash-cookies. De regelgeving is in 2011 herzien en de ICO is verantwoordelijk voor de handhaving van deze nieuwe regels.

Wat betekenen de nieuwe regels?

De regels vereisen in de meeste gevallen dat websites die cookies willen gebruiken jouw toestemming krijgen. Welke impact zullen deze nieuwe regels op mij hebben als ik internet gebruik? Nu organisaties zich aan deze regels gaan houden, zul je waarschijnlijk meer informatie over cookies gaan zien op sites en krijgen meer keuzes over deze cookies. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat je wordt gevraagd akkoord te gaan met het gebruik van een cookie voor een bepaalde dienst, zoals het onthouden van jouw voorkeuren op een site. Organisaties zullen moeten beslissen over de beste manier om duidelijke informatie over cookies te verstrekken en om mensen die deze gebruiken hun websites de juiste keuzes. Ze zullen er ook voor willen zorgen dat deze veranderingen geen negatieve invloed hebben op de ervaring van mensen die internet gebruiken. Dit moet ervoor zorgen dat ze een oplossing vinden die aan de vereisten voldoet op een manier die goed werkt voor hun site en voldoet aan de behoeften van mensen die de site gebruiken.

Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Je kunt je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer) gebruiken om:


  • verwijder alle cookies
  • blokkeer alle cookies

  • sta alle cookies toe

  • cookies van derden blokkeren

  • wis alle cookies wanneer u de browser sluit

  • open een sessie 'privé browsen'

  • installeer add-ons en plug-ins om de browserfunctionaliteit uit te breiden