Meteen naar de content
Gratis verzenden boven €40,-
Gratis goodie bij orders boven €90,-
Zoeken
Cart

Privacybeleid

VEILIGHEID, BEVEILIGING & PRIVACY

Algemeen privacybeleid

Wij verbinden ons ertoe uw privacy te beschermen en te respecteren.

In dit beleid wordt uiteengezet op welke basis de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, of die u aan ons verstrekt, door ons zullen worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om te begrijpen wat onze opvattingen en praktijken zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe wij deze zullen behandelen.

Voor de toepassing van de Data Protection Act 1998 (de "Wet"), is de gegevensbeheerder Abloom Skincare B.V.

INFORMATIE DIE WIJ VAN U KUNNEN VERZAMELEN

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken.

(a) informatie die u verstrekt door het invullen van formulieren op onze site op www.abloomskincare.com ("onze site"). Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u bestellingen plaatst of contact opneemt met de klantenservice. Wij kunnen u ook om informatie vragen wanneer u een probleem met onze site meldt;

(b) als u contact met ons opneemt, kunnen wij een dossier van die correspondentie bijhouden

(c) wij kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen die wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, hoewel u daar niet op hoeft te reageren

(d) gegevens over transacties die u via onze site uitvoert en over de uitvoering van uw bestellingen; en

(e) gegevens over uw bezoeken aan onze site en de bronnen waartoe u toegang hebt.

IP-ADRESSEN EN COOKIES

2.1 Wij kunnen informatie over uw computer verzamelen, inclusief waar beschikbaar uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeemadministratie en om geaggregeerde informatie aan onze adverteerders te rapporteren. Dit zijn statistische gegevens over de surfacties en -patronen van onze gebruikers, waarbij geen enkel individu wordt geïdentificeerd.

2.2 Om dezelfde reden kunnen wij informatie verkrijgen over uw algemene internetgebruik door gebruik te maken van een cookiebestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Zij helpen ons onze site te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde dienst te leveren. Ze stellen ons in staat om:(a) ons gebruikspatroon in te schatten;(b) informatie op te slaan over uw voorkeuren, en ons zo in staat te stellen onze site aan te passen aan uw individuele interesses; en(c) u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site.U kunt weigeren cookies te accepteren door de instelling in uw browser te activeren die u in staat stelt de instelling van cookies te weigeren. [Als u deze instelling selecteert, is het echter mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze site. Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, zal ons systeem cookies uitgeven wanneer u op onze site inlogt].

2.3 [Merk op dat onze adverteerders ook cookies kunnen gebruiken, waarover wij geen controle hebben.]*zie hieronder voor meer informatie

WAAR WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPSLAAN

3.1 [De gegevens die wij van u verzamelen kunnen worden overgedragen naar, en opgeslagen op, een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Zij kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER werkzaam is en voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dergelijk personeel kan zich onder meer bezighouden met het uitvoeren van uw bestelling, het verwerken van uw betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten. Door uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u in met deze doorgifte, opslag of verwerking. Wij zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld]. 3.2 [Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betalingstransacties zullen worden gecodeerd [met behulp van SSL-technologie]. 3.3 Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u zelf een wachtwoord hebt gekozen) dat u toegang geeft tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij verzoeken u het wachtwoord met niemand te delen.

3.4 Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke verzending geschiedt op uw eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en beveiligingsvoorzieningen gebruiken om te proberen ongeoorloofde toegang te voorkomen.

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

Wij gebruiken de informatie die wij over u hebben op de volgende manieren:(a) om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd;(b) om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt of waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren, wanneer u toestemming hebt gegeven om voor dergelijke doeleinden gecontacteerd te worden; en(c) om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze service, wanneer u daarvoor kiest; en(d) om u op de hoogte te stellen van wijzigingen aan onze service.

OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

5.1 Wij delen geen van uw persoonlijke gegevens met derden, behalve zoals uiteengezet in deze clausule

5.2 Als u een bestaande klant bent, zullen wij alleen via elektronische weg (e-mail of SMS) contact met u opnemen met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met de goederen en diensten die het onderwerp waren van een eerdere verkoop aan u. Als u deze promotionele informatie niet per e-mail wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door hier te klikken.

5.3 Indien u promotionele informatie van [geselecteerde derden / leden van onze Groep] per e-mail wenst te ontvangen dan kunt u zich aanmelden door hier te klikken. Als u een nieuwe klant bent [en waar wij geselecteerde derden en/of leden van onze Groep toestaan om uw persoonlijke gegevens te gebruiken], zullen wij (of zij) alleen elektronisch contact met u opnemen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

5.4 [Wij maken geen informatie over identificeerbare individuen bekend aan onze adverteerders, maar wij kunnen hen wel geaggregeerde informatie over onze gebruikers verstrekken (wij kunnen hen bijvoorbeeld laten weten dat 500 mannen onder de 30 jaar op een bepaalde dag op hun advertentie hebben geklikt). Wij kunnen dergelijke geaggregeerde informatie ook gebruiken om adverteerders te helpen het soort publiek te bereiken waarop zij zich willen richten (bijvoorbeeld vrouwen in SW1). Wij kunnen gebruik maken van de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld om ons in staat te stellen te voldoen aan de wensen van onze adverteerders door hun advertentie aan dat doelpubliek te tonen]. 5.5 Indien ABLOOM of vrijwel al haar activa worden overgenomen door een derde partij, dan zullen de persoonsgegevens van haar klanten een van de overgedragen activa zijn. Indien wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw persoonsgegevens kunnen meedelen aan de kandidaat-verkoper of -koper van dergelijk bedrijf of activa.

5.6 Indien wij verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om Sectie C (Voorwaarden voor websitegebruik) of Sectie B (Leveringsvoorwaarden) en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendom of veiligheid van Abloom, onze klanten, of anderen te beschermen. Dit omvat ook het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

TOEGANG TOT INFORMATIE

De wet geeft u het recht op toegang tot informatie die over u wordt bijgehouden. Uw recht van toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de Wet. Voor elk verzoek om toegang kan een vergoeding van £10 in rekening worden gebracht ter dekking van de kosten die wij maken om u informatie te verstrekken over de informatie die wij over u bewaren.

*Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat op uw computer wordt gedownload wanneer u een website bezoekt. Cookies worden door veel websites gebruikt en kunnen een aantal dingen doen, bijvoorbeeld uw voorkeuren onthouden, registreren wat u in uw winkelmandje hebt gedaan en het aantal mensen tellen dat een website bekijkt. De regels voor cookies vallen onder de Privacy and Electronic Communications Regulations. De regels voor cookies vallen onder de Privacy and Electronic Communications Regulations, die ook van toepassing zijn op soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie, zoals Flash cookies. De Regulations zijn in 2011 herzien, en de ICO is verantwoordelijk voor de handhaving van deze nieuwe regels.

Wat houden de nieuwe regels in?

De regels vereisen in de meeste gevallen dat websites die cookies willen gebruiken, daarvoor uw toestemming krijgen. Welke gevolgen hebben deze nieuwe regels voor mij als ik het internet gebruik? Naarmate organisaties aan deze regels beginnen te voldoen, zult u waarschijnlijk meer informatie over cookies op sites te zien krijgen en meer keuzes over deze cookies krijgen. Organisaties zullen moeten beslissen wat de beste manier is om duidelijke informatie over cookies te verstrekken en mensen die hun websites gebruiken de juiste keuzes te geven. Zij zullen er ook voor willen zorgen dat deze veranderingen geen nadelige gevolgen hebben voor de ervaring van mensen die het internet gebruiken. Dit moet ervoor zorgen dat zij een oplossing vinden die aan de eisen voldoet op een manier die goed werkt voor hun site en voldoet aan de behoeften van de mensen die er gebruik van maken.

Hoe kan ik mijn cookies beheren?

U kunt uw webbrowser (b.v. Internet Explorer) gebruiken om

  • alle cookies te verwijderen
  • alle cookies blokkeren
  • alle cookies toe te staan
  • cookies van derden te blokkeren
  • alle cookies te wissen wanneer u de browser sluit
  • een "private browsing" sessie openen
  • add-ons en plug-ins installeren om de browserfunctionaliteit uit te breiden